Seminari d'Inclusió i de NEE de Sant Martí: curs 2012-2013

El Seminari pretén oferir un espai de reflexió pels centres del Districte de Sant Martí que disposen d’USEE, Aula d’Educació Especial i professorat en general interessat en el tema de l’atenció a la diversitat, per compartir experiències i formació sobre continguts específics. Aquest curs, proposem tractar prioritàriament com a fil conductor el trastorn de l'espectre autista (TEA).

OBJECTIUS GENERALS
  • Reflexionar sobre la concepció inclusiva de l’educació, plantejament institucional.
  • Compartir objectius i criteris per a l'atenció a la diversitat en els centres i a la zona.
  • Promoure millores en els models de suport: del suport a l'alumne al suport als docents.
  • Disposar d'un espai per a la col.laboració entre els centres educatius i les institucions d'educació especial de la zona per avançar en la inclusió.
  • Actualitzar coneixements respecte al trastorn de l'espectre autista i la intervenció educativa.

CONTINGUTS:
  • Intercanvi d'experiències d'intervenció educativa amb diferents professionals, respecte de l'alumnat amb TEA
  • Anàlisi de casos presentats pels assistents al seminari. Comptarem amb la col•laboració de professionals del CSMIJ de la zona i del SEETDiCDes del menú de l'esquerra podeu accedir als continguts dels seminaris dels cursos anteriors.
ÍNDEX
1a Trobada: 11/01/2013 - Presentació del seminari. Consensuar una plantilla de presentació de casos. Cercar criteris per a la priorització dels casos. EAP de Sant Martí.
2a Trobada: 15/02/2013 - El nen i l'adolescent amb la Síndrome d'Asperger a l'escola. Intervenció educativa. Associació Síndrome d'Asperger de Catalunya. Laia Peran.
3a Trobada: 08/03/2013 - Anàlisi de casos, amb la col·laboració del SEETDiC. Josep Amorós.
4a Trobada: 12/04/2013 - Anàlisi de casos, amb la col·laboració del CSMIJ de Sant Martí Sud. Santiago Batlle i Ester Camprodón. Lloc: seu del CSMIJ de Sant Martí-Sud, C/. Ramón Turró, 337, 3ª planta (metro Selva de Mar).
5a Trobada: 10/05/2013 - Anàlisi de casos, amb la col·laboració del SEETDiC. Josep Amorós. Valoració del seminari i propostes curs vinent.

Documents-Materials-Links diversos