Seminari d'Inclusió i de NEE de Sant Martí: curs 2010-2011


Contingut de les diferents sessions del Seminari d'Inclusió i Necessitats Educatives Especials de Sant Martí (Barcelona) del curs 2010-2011:


1a Trobada: 14/01/2011 - "Dos docents a l'aula". Teresa Huguet. Àrea de Coordinació de Serveis Educatius. Dep. Educació,
2a Trobada: 11/02/2011 - "L'índex per a la inclusió". Laia Lázaro. Cap d'estudis escola Pere Calders. Polinyà.
3a Trobada: 18/03/2011 - "Suport conductual positiu". Josep Font. Director CEE l'Estel de Vic.
4a Trobada : 08/04/2011 - "Alumnat amb TGD". SEETDIC.
5a Trobada : 29/04/2011 - "Treballar a l'aula amb l'alumnat que presenta retard de llenguatge". Magdalena Comadevall. Assessora psicopedagògica.
6a Trobada : 13/05/2011 - "Sistemes de llenguatge alternatius". Silvia Bort i Mercè Mestres.Logopedes CEE Concha Espina i Gemma Barnés. Logopeda CEE l'Alba.
7a Trobada : 10/06/2011 - "TAC i NEE". Montserrat Ardid i Ambrosio Gassol. Psicopedagogs a l'EAP Sant Martí.


Seminaris 2009-10 i 2010-11 (descàrrega del contingut dels seminaris anteriors en un document PDF).

Accés als continguts del seminari del 2009-2010 (navegació per les pàgines de la wiki).