Seminari d'Inclusió i de NEE de Sant Martí: curs 2009-2010

Contingut de les diferents sessions del Seminari d'Inclusió i Necessitats Educatives Especials de Sant Martí (Barcelona) del curs 2009-2010:


1a Trobada 29-01-2010 - Inclusió i Plans Individualitzats
2a Trobada 12-03-2010 - Dèficit motriu / USEEs del districte
3a Trobada 9-04-2010 - Aplicacions informàtiques i NEE
4a Trobada 30-04-2010 - Retard i Trastorn de Llenguatge
5a Trobada 14-05-2010 - Trastorn generalitzat del desenvolupament / Espectre Autista
6a Trobada 28-05-2010 - Suport conductual positiu
7a Trobada 11-06-2010 - USEEs del districte / Valoració del seminari i propostes curs vinent


Seminari 2009-2010 (descàrrega del contingut del seminari en un document PDF).