Sessió 1:

  • De les “Special needs” de l'informe Warnok a les NESE (necessitats específiques de suport educatiu) a l'actual Decret 150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, a càrrec de Francesc Mena, psicopedagog de l’EAP de Sant Martí i professor associat Universitat de Barcelona.


  • Ajudes TIC per a la lectura i l’escriptura, a càrrec d’Ambrosio Gassol, psicopedagog de l’EAP de Sant Martí, especialista en recursos TAC per a la inclusió.