Benvingudes i benvinguts a l'espai del Seminari d'Inclusió i de NEE de Sant Martí: Curs 2016-2017


OBJECTIUS

 • Disposar d’un espai formatiu, de discussió i intercanvi d’experiències educatives en l’àmbit de l’educació especial i de l’atenció a la diversitat, entre els centres i professionals per donar suport a l’alumnat més vulnerable o amb necessitats educatives especials (a infantil, primària i secundària).
 • Compartir objectius i criteris per desenvolupar i millorar suports inclusius en els centres i a la zona.
 • Conèixer pràctiques educatives que afavoreixen la inclusió.

CONTINGUTS

 • Relacions escola-família: col·laborar per educar.
 • Matemàtiques a l’aula. Diferents metodologies.
 • L’alumnat amb TEA: pubertat i adolescència.
 • Estratègies d’intervenció educativa amb l’alumnat que presenta trastorn de conducta.
 • El treball inclusiu a l’aula tenint en compte les diferents competències i capacitats dels alumnes.
 • Més recursos TAC per a la inclusió.
 • Intervenció preventiva i facilitadora a l’etapa d’educació infantil. Com capacitem l’alumne des de l’escola.

METODOLOGIA

A partir de les enquestes rebudes, com cada curs, s'intentarà que la metodologia de les sessions sigui dinàmica i cada cop més participativa. La part presencial es complementarà amb una part de treball telemàtic on cada participant haurà de fer una breu reflexió del contingut de la sessió en un document (portfoli) al Drive.
Farem servir el recurs wiki per penjar materials i enllaços. El seminari és plantejat en una sèrie de sessions que tenen entitat pròpia, i pel seu interès, poden ser obertes a altres col·lectius docents.
CALENDARI DE LES SESSIONS
 • Sessió 1: divendres 14 d'octubre de 2016 -> Relacions escola-família: col·laborar per educar a càrrec de Ramon Almirall, psicòleg, assessor psicopedagògic i terapeuta familiar, ha treballat a l'EAP i a la Universitat de Barcelona.
 • Sessió 2: divendres 11 de novembre de 2016 -> Més recursos TAC per a la inclusió. Intel·ligències múltiples: pensament visual, a càrrec de Joaquim Fonoll, assessor tècnic docent especialista en TAC i NEE.
 • Sessió 3: divendres 13 de gener de 2017 -> Matemàtiques obertes a l'aula: diferents metodologies, a càrrec de Eva Martín, mestra d'Educació Especial del CEE Sant Joan de la Creu de Barcelona, psicopedagoga, mestra d'audició i llenguatge.
 • Sessió 4: divendres 10 de març de 2017 -> Estratègies d'intervenció educativa amb l'alumnat que presenta trastorn greu de conducta, a càrrec de l'equip del SEETDiC/CRETDIC de Barcelona.
 • Sessió 5: divendres 12 de maig de 2017 -> L'alumnat amb TEA: pubertat i adolescència, a càrrec de l'equip del SEETDiC/CRETDIC de Barcelona.
 • Sessió 6: divendres 26 de maig de 2017 -> El treball inclusiu a l'aula tenint en compte les diferents competències i capacitats dels alumnes, a càrrec de Sílvia Llucià Domènech, Pedagoga en Atenció a les Altes Capacitats.
-------

20 hores (12 hores en 6 sessions presencials, divendres de 9 a 11 hores + 8 hores de treball personal no presencial)

Codi activitat XTEC: 1100041110 "Formació de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ"

Coordinadors seminari:

Montse Ardid, Laura Herrero, Ana Monteagudo i Francesc Mena