Benvingudes i benvinguts a l'espai del Seminari d'Inclusió i de NEE de Sant Martí: Curs 2015-2016


OBJECTIUS

 • Disposar d’un espai formatiu, de discussió i intercanvi d’experiències educatives en l’àmbit de l’educació especial i de l’atenció a la diversitat, entre els centres i professionals per donar suport a l’alumnat més vulnerable o amb necessitats educatives especials.
 • Compartir objectius i criteris per desenvolupar i millorar suports inclusius en els centres i a la zona.
 • Conèixer pràctiques educatives que afavoreixen la inclusió.

CONTINGUTS

 • Models de pràctiques educatives innovadores que afavoreixen la inclusió: Treball globalitzat, intel·ligències múltiples i educació emocional.
 • Estratègies, criteris i instruments per a l’atenció a la diversitat. Funcionalitats dels Plans Individualitzats. Novetats al marc normatiu vigent.
 • Avaluació en un entorn d'inclusió. Com avaluar en una escola inclusiva?
 • El centre educatiu com entorn protector. Prevenció, atenció educativa, abordatge del comportament del nostre alumnat.
 • Recursos TAC per a l’atenció a la diversitat. Inclusió digital. Recursos TIC i TAC per minoritzar les barreres d’aprenentatge.
 • Actuacions del fisioterapeuta habilitant l’entorn de l’alumne per facilitar-li l’accés al currículum.

METODOLOGIA

La metodologia del seminari intentarem que sigui dinàmica i cada cop més participativa, d'acord al que es reflectia a les enquestes finals del seminari anterior.
Farem servir el recurs wiki per penjar materials i enllaços. El seminari és plantejat en una sèrie de sessions que tenen entitat pròpia, i pel seu interès, poden ser obertes a altres col·lectius docents.

CALENDARI DE LES SESSIONS

 • Sessió 1- 09 d'octubre 2015: Educació emocional. Com treballar-la a l'entorn educatiu? a càrrec de Rosa Solé, psicopedagoga de l'EAP B-21 de Sant Martí
 • Sessió 2 - 13 de novembre 2015: Plans individualitzats, novetats, a càrrec de Francesc Mena, psicopedagog de l'EAP B-21 de Sant Martí. Pràctiques innovadores que afavoreixen la inclusió, a càrrec de Ramón Grau, director de l'lnstitut Quatre Cantons.
 • Sessió 3 - 11 de desembre 2015: Recursos TIC i TAC per minoritzar les barreres d’aprenentatge. Suports digitals per accedir al currículum quan hi ha dificultats en la lectura i l'escriptura, a càrrec de Joaquim Fonoll, assessor tècnic docent especialista en TAC i NEE.
 • Sessió 4 - nova data 29 de gener de 2016: Com avaluar en una escola inclusiva? a càrrec de Javier Onrubia, doctor en Psicologia i professor del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
 • Sessió 5 - 11 de març 2016: Actuacions del fisioterapeuta habilitant l’entorn de l’alumne per facilitar-li l’accés al currículum, a càrrec de Imma Carretero i Arlet Ferrando, fisioterapeutes de l'EAP B-21 de Sant Martí.
 • Sessió 6 - 08 d'abril 2016: El centre educatiu com entorn protector: l'atenció educativa infantil com a base del desenvolupament com a persona, a càrrec d'Anna Aragay, psicopedagoga i psicoterapeuta, amb llarga experiència en educació especial. Ha treballat al SEETDiC de Barcelona-ciutat, assessorant a l'etapa d'educació infantil 0-3 i centres de primària i secundària.
-------
20 hores (12 hores en 6 sessions presencials, divendres de 9 a 11 hores + 8 hores de treball personal no presencial)

Codi activitat XTEC: 1100051110

Coordinadors seminari:

Montse Ardid, Laura Herrero, Ana Monteagudo i Francesc Mena