5a Trobada

divendres 10/05/2013


Anàlisi de 2 casos, amb la col·laboració de Josep Amorós, del SEETDiC (Servei Educactiu Específic Trastorns Desenvolupament i Conducta).
Seguiment de l'evolució d'un dels casos presentats a la 3a trobada.MATERIALS, ENLLAÇOS I DOCUMENTS