5a Trobada

divendres 13/04/2012  • "Detecció i tractament de les dificultats de lectoescriptura."
Montserrat Garcia, psicòloga d'Avesedari, associació per a l'estudi i el tractament de les dificultats de l'aprenentatge, vinculada a la recerca de la Universitat de Barcelona.MATERIALS, ENLLAÇOS I DOCUMENTS

Web i email de l'associació Avesedari (avesedari@gmail.com). També a Facebook.
Presentació feta servir a la trobada (conté els resultats de l'enquesta de valoració i la bibliografia recomanada):
Casos pràctics per treballar a la trobada:

Enllaç al vídeo de YouTube comentat a la trobada "Poker Chips"
Enllaç a la web de l'Observatori FAROS de l'Hospital de Sant Joan de Déu (aquí descàrrega directa del document ).


Resum dels resultats de l'enquesta de valoració:
(Valoracions sobre 100)
Interès de la xerrada: 93,00
Expectatives cobertes: 87,50
Utilitat pràctica professional: 88,60
S'ha trobat a faltar...
Major extensió sobre el procés global d'aprenentatge, per exemple comprensió, lèxic, pautes concretes per l'aula...
Més temps, més sessions per ampliar continguts.
Major anàlisi dels casos particulars.
Poder parlar de casos propis.
Bases científiques.
Major anàlisis sobre els casos a secundària.