3a Trobada

divendres 08/03/2013


Anàlisi de 2 casos, amb la col·laboració de Josep Amorós, del SEETDiC (Servei Educactiu Específic Trastorns Desenvolupament i Conducta).MATERIALS, ENLLAÇOS I DOCUMENTS