3a Trobada

divendres 09/03/2012  • "Alumnat amb dèficit visual."
Àngel Mas, psicopedagog de l’EAP de deficients visuals.
MATERIALS, ENLLAÇOS I DOCUMENTS

Enllaç a la web de la XTEC del CREDV-ONCE (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals).

EAP-CREDV-ONCE: web amb protocols de detecció, orientacions i contactes amb els professionals de l'EAP.

Bloc del CRE-ONCE amb jocs a internet per a nens amb baixa visió.