3a Trobada:

9-04-2010

Aplicabilitat de les TIC a la resposta a les n.e.e.

Ambrosio Gassol Noguera - EAP de Sant Martí


En diverses ocasions al món de l'educació, metodologies i tècniques desenvolupades per a l'Educació Especial (EE) s'han generalitzat en benefici de tot l'alumnat (ex: mètode d'Antoine de Le Garanderie sobre les imatges mentals)
També ha passat el mateix amb metodologies desenvolupades des de les TIC (ex: els contes SPC continuen sent els materials més utilitzats dins del portal edu365.cat)
Dins del concepte d'Educació Inclusiva no s'entenen les "talles úniques", per això sempre parlem de l'adaptació a la diversitat (de coneixements, d'habilitats, d'interessos, de capacitats...).
Fent el símil amb la roba, la majoria d'alumnes troba la seva talla, però sempre hi ha persones que tenen que recórrer al vestit fet a mida.
Aquesta és una dels avantatges de les TIC, ens faciliten fer les adaptacions a mida.
Molts d'aquests sabers i tecnologies desenvolupats en l'adaptació per als aprenentatges de persones amb dificultats poden generalitzar-se en benefici de molts dels aprenents.
En canvi d'altres, seran mesures igualitàries per a situacions en que són necessàries per a l'accés o la interacció amb els aprenentatges.
A continuació resumirem alguns dels aspectes més importants en que incideixen les TIC com a facilitadores de situacions d'aprenentatge.

Facilitar l'Accés a l'ordinador

Accessoris físics no informàtics

Faciliten l'ús de l'ordinador i solen estar fets a mida de l'usuari/ària.
Són menys fràgils que els recursos informàtics.
Ex.: Cobertors de teclat, braç articulat per a polsadors, licornis...
teclatCobertor.jpgbracSuportPerCommutador.jpg

Perifèrics especials

Accessori electrònic + programa.
No estan suficientment estandaritzats, però són molt bona solució en aquells casos en que es necessiten, ja que s'escullen els més adients i s'automatitza la seva utilització.
Ex.: Catifa màgica, Tauleta sensible, Polsadors, ratolins especials, línia braille, càmera web, leds infraroges, sensors neuronals...
tauletaSensible.jpgjoystick.jpg
polsadors.jpgtrackballPetita.jpg
Escola Pont del Dragó - Servei de Recursos Educatius per a les deficiències motrius
UTAC: http://sites.google.com/site/utacub
CEAPAT: http://www.ceapat.org
Creena: www.pnte.cfnavarra.es/creena
TECNONEET: http://www.tecnoneet.org/
B&J Adaptaciones - Exemples d'adaptacions tecnològiques a la llar
Pàgina de Joaquim Fonoll: http://www.jfonoll.cat/

Recursos del sistema

Inclosos a l'ordinador. Sempre estan disponibles i el seu cost ja està inclòs.
Ex.: Opcions d'accessibilitat Windows i Linux
XP-Accessible.jpg

Programes externs

Afegeixen prestacions al sistema. En alguns casos són molt necessaris.
A més, en ser programes informàtics poden ser utilitzats de molt diverses maneres per a reforzar situacions d'aprenentatge.
En aquest sentit, les TIC ens faciliten reforzar la comprensió i l'aprenentatge presentant la mateixa informació en formats diferents (escrit, gràfic, sonor, audivisual...).
Ex.: Utilització de les Síntesi de veu, Teclats virtuals, Plaphoons, Reconeixement de veu, Text Predictiu...

Projecte Fressa http://www.lagares.org
Bernat Orellana http://www.bernat-orellana.org

<també en els programes informàtics ordinaris trobarem recursos que facilitaran l'accessibilitat, la personalització de les interfícies i ajudes per a casos d'alumnes que ho necessitin>

Adaptació de condicions d'aprenentatge

Deficiències motrius

Configuració de windows i linux
Teclats en pantalla
Plaphoons
Screen Scanner
Control amb la veu
Perifèrics específics i domòtica

Deficiències visuals

Configuració de la pantalla
Lupes informàtiques
So digitalitzat
Síntesi de veu
Lectors de pantalla
Perifèrics específics

Deficiències auditives

Visualització del so
Llenguatges signats
Llenguatge escrit i amb ajuda de suports gràfics

Deficiències mentals

Programes d'acció - reacció
Materials amb símbols augmentatius de la comunicació

Eines i recursos informàtics a l'abast del professor.

Seminaris d'actualització en tecnologies i diversitat i NEE, jornades i materials generats:

Portals de comunicació augmentativa, generadors de plantilles d'exercicis de vocabulari en pdf, sistemes de pictogrames en continua actualització

PÀGINES PERSONALS: Portal web per a treballar en xarxa dins el mateix portal, amb activitats gràfiques, de llengua i de matemàtiques, tot un univers generat desde l'Educació d'Adults (Bernat Orellana). Generadors automàtics de problemes de matemàtiques(ProfeMatic) i d'exercicis de vocabulari (FACIL), programes d'acció-reacció, activitats d'interacció a través de càmera web... (Joaquim Fonoll). Activitats de llengua i logopèdia (QUIDAM...), recursos per a elaborar storyboards...

Portals educatius del Departament d'Ensenyament

Aules d'Acollida, Aules Obertes - materials, activitats, fòrums, grups de treball...

<Tornar a l'índex de les trobades 09-10


MATERIALS, ENLLAÇOS I DOCUMENTS (aquest espai és per a penjar fitxers o enllaços sobre el tema d'aquesta trobada; poseu el vostre nom per a poder-vos identificar)
  • Taula Catàleg de Programes per a les n.e.e.
  • tim.zip - joc simulador de física <en ser un programa antic, per usar-lo cal: 1- descomprimir el fitxer; 2- clicar amb el botó dret del ratolí a sobre del fitxer tim.exe i escollir Propietats --> Compatibilitat --> Executar en mode --> Windows98; 3- fer doble clic sobre el fitxer tim.exe>

  • Conversor de format docx a doc (Word) FileFormatConverser.exe L'enllaç porta a la pàgina oficial de Microsoft. Cal baixar-se el fitxer (37 Mb), fer doble clic i acceptar el que proposa l'instal·lador. Permet obrir fitxers de l'Office 2007 (Word, PowerPoint, Excel) amb versions més antigues dels programes.
  • Projecte ESPURNA Espai web amb molts recursos TIC per a l'atenció a la diversitat.