a Trobada

divendres 13/01/2012


  • "Indicadors d'inclusió a la nostra pràctica educativa".
  • "Protocols de detecció i actuació en la dislèxia del Departament d'Ensenyament."
Mª del Mar Aldámiz Echevarria, Montse Ardid, Soletat Simó, psicopedagogues de l'EAP de Sant Martí.MATERIALS, ENLLAÇOS I DOCUMENTSProtocols de detecció i actuació en la dislèxia del Departament d'Ensenyament: Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior d'Educació Primària
Protocols de detecció i actuació en la dislèxia del Departament d'Ensenyament, versions reorganitzades (amb els mateixos continguts): Educació Infantil i Primària, Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius i Batxillerat

Pàgina web de la XTEC del Departament d'Ensenyament amb orientacions per treballar la lectoescriptura, i també activitats de suport.

E651Cd01


Podeu descarregar el document amb el treball fet a la primera trobada. Trobareu les reflexions de cada grup a les 3 preguntes plantejades: